ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Για να κάνουμε ό,τι κάνουμε και να λέμε ό,τι λέμε έχουμε κατακτήσει ένα σύνολο αντιλήψεων για το ελληνικό κράτος, τον ελληνικό καπιταλισμό και την ελληνική κοινωνία, ένα σύνολο αντιλήψεων για την οργάνωση, ένα σύνολο μεθόδων ανάλυσης της ταξικής ιστορίας του ελληνικού καπιταλισμού. Όλα αυτά, μας παραδίδονται σήμερα από το παρελθόν. Είναι τα εργαλεία που μας παραδίδει η ιστορική συγκυρία για να αντιμετωπίσουμε το λάθος διατυπωμένο ερώτημα «και τώρα τι κάνουμε». Σ’ αυτό το ερώτημα εμείς απαντάμε «ό,τι δεν κάναμε τόσα χρόνια» ή καλύτερα: Φτιάχνουμε εργαλεία που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο και τη θέση μας μέσα του. Εργαλεία που ελπίζουμε ότι θα φανούν χρήσιμα και σε άλλους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ AUTONOME ANTIFA

Autonome Antifa

2022

Autonome Antifa

2020

Autonome Antifa

2019

Autonome Antifa

2019

Autonome Antifa

2015

Autonome Antifa

2012

Autonome Antifa

2011

Autonome Antifa

2010

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ANTIFA SCRIPTA

Antifa Scripta

2020

Antifa Scripta

2020

Antifa Scripta

2016

Antifa Scripta

2015

Antifa Scripta

2013

Antifa Scripta

2012

Antifa Scripta

2012

Antifa Scripta

2011

Antifa Scripta

2011

Antifa Scripta

2009

Antifa Scripta

2007

Antifa Scripta

2007