ΤΕΥΧΟΣ #34

12/2012

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑΝΟΜΑΥΡΟ

28 Οκτωβρίου του 1940- Ορισμένες από τις πίσω σελίδες του μεγάλου πατριωτικού έπους (Μέρος Β): Η εμπειρία του ελληνοϊταλικού πολέμου