ΧΡΕΟΣ ADVANCED/ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΑΛΟΓΑΤΑΚΙΑ/ ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ AFPAK