«ΔΕ ΘΕΛΩ ΦΙΛΙΚΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ»: ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ GRAFFITI ΣΤΙΣ ΗΠΑ.