ΚΑΘΕΤΙ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ, ΚΑΘΕΤΙ ΙΕΡΟ ΒΕΒΗΛΩΝΕΤΑΙ