ΜΕΡΚΑΝΤΙΛΙΣΜΟΣ, 16ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΙ ΑΡΧΑΪΣΜΟΙ