Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΚΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ