ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ, ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ