ΠΑΠΑΔΕΣ, ΜΠΑΤΣΟΙ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΩΝΟ!