ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ, ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ