ΤΟ “ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ”: ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ