ΤΟ SOFT POWER ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ