ΕΝΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ ΣΟΥ