ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ “ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ”