ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: ΟΙ ΧΩΡΟΙ BUFFER ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ